Foreign Keys

Jest taki event, który potrafi pokazać w trace, które wyrażenia powodują "złapanie" błędu z "integrity constraints". Pasowałoby to znaleźć. Czasem włączenie takiego eventu jest bardzo przydatne.

Ophaned child records

A oto przykład jak włączyć foreign key na tabeli która ma "orphaned child records":
	20:03:08 SQL> alter table norm2 add constraint norm2_fk
	20:03:13  2 foreign key (id) references norm1(id)
	20:03:19  3 initially deferred;
	alter table norm2 add constraint norm2_fk
					 *
	ERROR at line 1:
	ORA-02298: cannot validate (JXA.NORM2_FK) - parent keys not found


	20:03:24 SQL> alter table norm2 add constraint norm2_fk
	20:11:20  2 foreign key (id) references norm1(id)
	20:11:23  3 enable novalidate;

	Table altered.

	20:11:37 SQL>
Teraz można sprawdzić jak wyglądają te constrainty. Nowy klucz obcy jest właczony. Sprawdzanie ma miejsce, ale jest caly czas w stanie "NOT VALIDATED".
	20:32:04 SQL> /

	CONSTRAINT_NAME        STATUS  DEFERRED VALIDATED
	------------------------------ -------- --------- -------------
	[...]
	NORM2_FK            ENABLED IMMEDIATE NOT VALIDATED

	20:32:42 SQL> list
	 1 select constraint_name,status,deferred,validated
     2* from user_constraints where table_name = 'NORM2'
Właczenie nie jest możliwe jak widać na poniższym listingu:
	20:32:46 SQL> alter table norm2 modify constraint norm2_fk
			enable validate;
	alter table norm2 modify constraint norm2_fk enable validate
					  *
	ERROR at line 1:
	ORA-02298: cannot validate (JXA.NORM2_FK) - parent keys not found


	20:35:30 SQL>
Można jednak sprawdzić, które wiersze są przyczyną łamania zależności klucza obcego. Najpierw tworzymy table exceptions, potem uruchamiamy jeszcze raz powyższe polecenie z klauzulą "EXCEPTIONS INTO":
	20:38:54 SQL> @?/rdbms/admin/utlexcpt

	Table created.

	20:38:57 SQL> alter table norm2 modify constraint norm2_fk
	20:39:08  2 enable validate exceptions into exceptions;
	alter table norm2 modify constraint norm2_fk
					  *
	ERROR at line 1:
	ORA-02298: cannot validate (JXA.NORM2_FK) - parent keys not found

	20:42:10 SQL> select * from exceptions;

	ROW_ID       OWNER   TABLE_NAME CONSTRAINT
	------------------ ---------- ---------- ----------
	AAAA9oAADAAABwDAAC JXA    NORM2   NORM2_FK

	20:42:17 SQL>
Przyjemne, prawda? Można w ten sposob dokładnie dojść które wiersze psują integralność tabeli i włączyć więzy.


© 25.11.2004 Jerzy Kędra