Real Application Cluster

  1. 10g - Informacje dotyczą wersji 10g (10.01, 10.02)
  2. archive log repository - archivelogi transportowane do standby i tam dopiero archiwizowane.

Raw Devices and CFS With RAC

  1. Note:183408.1
  2. NFS i Samba nie mogą być używane w RAC
  3. Automatic Storage Management (ASM), dostępny od wersji 10g tutaj release może się różnić. Czyli, teoretycznie baza produkcyjna może być na Solaris 2.9, a standby na Solaris 2.7.
  4. Hardware i architektura systemu musi być ta sama (sparc, intel). Produkcyjna instancja 64-bitowa musi mieć 64-bitowš instancję standby.
  5. Struktura katalogów może być inna niż w bazie produkcyjnej.

Instalacja pod RedHat

  1. http://www.oracle.com/technology/pub/articles/smiley_rac10g_install.html

Literatura

  1. [DAG]Database Administrator Guide 9.2

© 21.05.2005 Jerzy Kędra