bandplan i propagacja

Nie jest to szczegółowy bandplan - raczej tyle ile potrzeba na egzamin. Dodatkowo pewne informacje na temat propagacji, które zaczerpnąłem z "The ARRL Handbook 2001" strona 21.7.

  1. Bandplan UKF na stronie Polskiego Klubu UKF.
  2. Propagation forecast.
  3. 10 meter beacon list.
  4. Beacons
  5. NCDXF Beacons

metrów częstotliwość opis, warunki propagacyjne
KF
160 m 1.810 - 2.000 MHz modulacje CW, LSB, RTTY, bez Packet Radio, CW QRP 1836
W ciągu dnia: w ogóle nie przenika przez warstwę D, fala przyziemna o zasięgu do 150 km. W nocy: propagacja przez warstę F2. Zakłócenia od wyładowań atmosferycznych i od urządzeń elektr. Zmniejszona ilość burz pozwala dopiero w zimie prowadzić łączności na 1.8 MHz.
80 m 3.500 - 3.800 MHz modulacje CW, LSB, RTTY, SSTV, FAX, praca międzykontynentalna ma pierwszeństwo w segmentach 3500-3510 (CW) i 3775-3800 (SSB). CW QRS 3555, CW QRP 3560, SSB QRP 3690
W ciągu dnia: Absorbcja warstwy D podobnie jak w paśmie 160 m, choć sygnały emitowane pod dużym kątem mogą dostać się do warstwy E i F. Komunikacja falą przyziemną ograniczona do 400km. W nocy: DX w obrębie ciemnej półkuli. Wyładowania atomosferyczne jak na 160 m - bardzo przeszkadzają w lecie.
40 m 7.000 - 7.200 MHz CW, LSB, RTTY, SSTV, FAX, nie używać Packet Radio, CW QRP 7030, SSB QRP 7090
W ciągu dnia: Absorbcja warstwy D nie jest tak intensywna dla pasma 40 m jak w przypadku 80 i 160 m. Możliwe są odbicia od warstw E i F na względnie krótkie dystanse - 800 km. Propagacja za pomocą fali przyziemnej pomijalna. W nocy: światowy zasięg przy pomocy warstwy F2 jest normą na 40 m. Szumy od atmosfery i cywilizacyjne nie są tak uciążliwe jak na 160 i 80 m, a sygnały na 40 m są wystarczająco zrozumiałe nawet w lecie. Z tych względów pasmo 40 m jest najmniejszą stabliną amatorską częstotliwością, która jest brana pod uwagę przy robieniu DX'ów.
30 m 10.100 - 10.150 MHz CW, RTTY bez Packet Radio, CW QRP 10116
Unikalność pasma 30 m polega na tym, że dzieli ono charakterystykę pasm nocnych i dziennych. Absorbcja przez warstwę D jest pomijalna. Typowy zasięg do 3000 km w ciągu dnia, zaś w nocy zasięg obejmuje całą ciemną półkulę Ziemii. Pasmo jest otwarte dzięki warstwie F2 przez 24h na dobę. Podczas minimum 11-letniego cyklu słonecznego MUF może spaść poniżej 10 MHz w ciągu nocy. Pasmo 30 m charakteryzuje najmniejszy wpływ 11-letniego cyklu słońca.
20 m 14.000 - 14.350 MHz <14.099 tylko CW, RTTY; = 14.099-14.101 radiolatarnie, >14.101 USB, CW QRS 14055, CW QRP 14060, SSB QRP 14285
Niezależnie od cyklu słonecznego, pasmo 20 m może otwierać się przez kilka godzin w ciągu dnia na propagację via F2. Podczas maksimum cyklu słonecznego, 20 m jest otwarte także w ciągu nocy. Możliwa dzienna propagacja via warstwę E na krótkie odległości. Szum od atmosfery nieistotny nawet w lecie. Ze względu na swoją popularność, pasmo 20 m jest dość zapchane podczas dnia.
17 m 18.068 - 18.168 MHz <.109 CW, RTTY; .109-.111 radiolatarnie; >.111 USB; CW QRP 18086
Pod wieloma aspektami pasmo 17 m jest podobne do 20 m, choć efekty aktywności słonecznej są bardziej znaczące. Podczas wysokiej aktywności Słońca pasmo 17 m jest stabilne w dzień i wcześnie wieczór dla łączności DX. Przy średniej aktywności Słońca, pasmo będzie otwarte w dzień i zamknie się zaraz po zachodzie. Przy najniższej aktywności słonecznej pasmo 17 m może być otwarte dla terenów przyrównikowych (?), ale tylko w południe i na ścieżce północ-południe.
15 m 21.000 - 21.450 MHz CW wszędzie poza radiolatarniami; .080-.120 CW+RTTY; .149-.151 radiolatarnie; .151-450 USB; 21.340 wywołanie SSTV i FAX; CW QRS 21055; CW QRP 21060; SSB QRP 21285;
Pasmo 15 m jest idealne do DX podczas okresów dużej aktywności słonecznej. Jednak jego przydatność jest uzależniona od owej aktywności - gdy Słońce jest najbardziej aktywne, 15 m jest stabilne do dziennej łączności via F2 i taki stan utrzymuje się nawet w nocy. Podczas średniej aktywności słonecznej, 15 m staje się pasmem dostępnym dla DX wyłącznie w dzień. Przy najmniejszej aktywności Słońca 15 m może w ogóle nie nadawać się do DX. Od czasu do czasu możliwe są odbicia od warstwy E (wczesne lato, środek zimy).
12 m 24.890 - 24.990 MHz .920-.929 RTTY; .929-.931 radiolatarnie; .931-.990 USB; CW QRP 24906
12 m jest kombinacją tego co najlepsze w pasmach 10 m i 15 m. 12 m przede wszystkim jest pasmem dziennym, ale może pozostać otwarte również w nocy w czasie dużej akywności słonecznej. Czas niskiej aktywności słońca całkowicie zamyka to pasmo. Możliwe odbicia od warstwy E (późna wiosna, lato, krótkie otwarcia na E również w środku zimy).
10 m 28.000 - 29.700 MHz 28.070-.190 cyfrowe i wąskopasmowe; 28.190-.225 radiolatarnie; 28.225-29.200 FM; 29.200-.300 FM, cyfrowe; 29.300-.510 FM sat.downlink; 29.510-.520 - pasmo ochronne, 29.520-.550 FM simpleks, kanały 10kHz; 29.560-.590 repeater enry 29.600 wywoławczy FM 29.610-.650 FM simpleks, 10kHz 29.660-.700 repeater output; CW QRS 28055; CW QRP 28060; SSB QRP 28360
Pasmo słynne ze zróżnicowania. Podczas maksimum aktywności słonecznej, długodystansowe propagacje F2 są bardzo efektywne nawet przy małej mocy - w tym czasie pasmo jest otwarte w ciągu dnia i kilka godzin po zachodzie Słońca. Przy średniej aktywności słonecznej, 10 m będzie otwarte w okolicy południa. Niska aktywność słoneczna zamyka to pasmo dla warstwy F2. Zdarzają się odbicia od warstwy E od maja do sierpnia, choć mogą się pojawiać również w innym czasie. "Short skip" pojawia się niezależnie od warstw F i pozwala na połączenia "single hop" od 300 do 2300 km, lub nawet 4500 km (multiple-hop).
VHF (30-300 MHz)
6 m 50.000 - 52.000 MHz
70.000 - 70.500 MHz W Polsce nie dopuszczone do użytkowania.
2 m 144 - 146 MHz
Szczegółowy bandplan 2m 144 - 146 MHz
  144.000 - 144.150 MHz telegrafia, szerokość pasma 500 Hz
na 144.050 MHz wywołanie CW
  144.150 - 144.400 MHz SSB, telegrafia, szerokość pasma 2700 Hz
na 144.300 MHz wywołanie SSB
  144.400 - 144.490 MHz radiolatarnie, szerokość pasma 500 Hz
  144.490 - 144.500 MHz wycinek ochronny
  144.500 - 144.800 MHz wszystkie emisje, szerokość pasma 20 kHz
  144.800 - 144.990 MHz emisje cyfrowe, szerokość pasma 12 kHz
  144.990 - 145.190 MHz wejście przemmienników (FM), pasmo 12 kHz
16 kanałów od V00 (145.000) do V15 (145.1875), odstęp 12.5 kHz
  145.200 - 145.600MHz FM simplex, pasmo 12 kHz
32 kanały od V16 (145.2000) do V47 (145.5875), odstęp 12.5 kHz
  145.600 - 145.800 MHz wyjście przemmienników (FM), pasmo 12 kHz
16 kanałów od RV48 (145.6000) do RV63 (145.7875), odstęp 12.5 kHz
  144.800 - 146.000 MHz łączność satelitarna.
70 cm 430 - 440 MHz
Szczegółowy bandplan 70cm 430 - 440 MHz (wiki)
  430.000 - 430.400 MHz wejście przemmienników (FM), odstęp 25 kHz, przesunięcie 1.6 MHz
U001 - U031, odstęp 25 kHz
  430.400 - 430.9375 MHz emisje cyfrowe
  432.000 - 432.150 MHz telegrafia
  432.150 - 432.500 MHz SSB/telegrafia
  432.800 - 432.990 MHz radiolatarnie
  433.394 - 433.581 MHz simplex NBFM
odstęp 25 kHz
  433.600 - 434.000 MHz wszystkie mody
  435.000 - 438.000 MHz łączność satelitarna
  439.800 - 440.000 MHz linki transmisji cyfrowych
aa 1240 - 1300 MHz
aa 2300 - 2450 MHz
aa 3400 - 3475 MHz
5650 - 5850 MHz
10.0 - 10.5 GHz

jurek@kedra.org ostatnie zmiany: